נוסח עדות המזרח
הַיֹּום לָעוֹמֶר

(אין ספירת העומר)

...

נוסח אשכנז /ספרד
הַיֹּום לָעוֹמֶר (אשכנז: בָּעוֹמֶר)

הרחמן הוא יחזיר עבודת בית המקדש למקומה במהרה בימינו
(אין ספירת העומר)